Екскурзии Почивки Круизи

оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02/9533441
02/9533442
факс: 02/9533446
КОНТАКТИ  
По държави

Фиремени данни

ФИРМЕНИ ДАННИ     


ИНЕС ТРАВЕЛ ООД

София 1000, ул. Аксаков 16
БУЛСТАТ 130736984
ДДС номер BG 130736984
МОЛ Искра Павлова
Търговски офис: София, бул. Витоша 131АБАНКОВИ СМЕТКИ:

Банка ДСК
BIC код STSABGSF
IBAN - лева
BG52 STSA 9300 0015 3311 68 - лева
IBAN - EURO
BG53 STSA 9300 0015 3314 41 - EUROЛиценз (Удостоверение за регистрация) за туроператорска дейност № 04871
Лиценз (Удостоверение за регистрация) за туристически агент № 05499
Застраховка Отговорност Туроперетор № 21311/07/103/0012

Топ оферта